Algemene Voorwaarden

Bergen Papier Restauratie is aangesloten bij Restauratoren Nederland, vereniging voor conservering en restauratie.

Op alle door Bergen Papier Restauratie geleverde diensten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van de vereniging Restauratoren Nederland van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 34229718 in april 2006.

U kunt de algemene voorwaarden hier bekijken en/of opslaan.