Restauratie stedenatlas Janssonius

Restauratie Janssonius

Sinds 2017 bieden de Bijzondere Collecties de mogelijkheid aan om een boek, een handschrift, een kaart of ander document te adopteren. Het heet ‘Koester een boek’ en het maakt het mogelijk voor vrienden en andere belangstellenden met een groot hart voor cultureel erfgoed zich te verbinden met een object naar keuze. Dit kan door een bijdrage te leveren aan restauratie, onderhoud en beheer van de collecties.

Jean-Marieke is als papierrestaurator verbonden aan dit project. Zij werkt aan de restauraties van papieren objecten zoals prenten, kaarten en handschriften. Van enkele van de restauraties wordt een blog bijgehouden.

Janssonius2Janssonius3