Atelier

Het atelier van Bergen Papier Restauratie is gevestigd in een verzamelpand in Alkmaar de ‘Buisiness Boulevard’. In dit pand zijn tevens een drukkerij, uitgeverij en grafisch vormgever gevestigd. Het pand is gesitueerd aan de ring van Alkmaar waardoor het goed bereikbaar is. Parkeren kan voor de deur en is gratis.

Werkwijze
Vóór behandeling wordt een object onderzocht en fotografisch vastgelegd waarna een beknopte schade-inventarisatie wordt gemaakt. Op basis hiervan zal een restauratievoorstel en een kostenraming worden opgesteld. In samenspraak met de opdrachtgever zal een conservering en/of restauratie worden uitgevoerd. Desgewenst kan een berging op maat gemaakt worden.