Atelier

Het atelier van Kunst op Pooten is gevestigd in een Rijksmonument aan de Dorpsstraat in Bergen (NH). Het pand is in 1933 onder architectuur gebouwd als dokterspraktijk en woonhuis in de stijl van het Nieuwe Bouwen. De strakke maatvoering, de witgepleisterde muren en stalen kozijnen zijn kenmerken die door architect M. Cijffers duidelijk zijn doorgevoerd in het pand.

Pand

Bergen Papier Restauratie is werkzaam vanuit de Communicatieboulevard in Alkmaar. In dit pand zijn tevens een drukkerij, uitgeverij en grafisch vormgever gevestigd. Het pand is gesitueerd aan de ring van Alkmaar waardoor het goed bereikbaar is. Parkeren kan voor de deur en is gratis.

Werkwijze
Vóór behandeling wordt een object onderzocht en fotografisch vastgelegd waarna een beknopte schade-inventarisatie wordt gemaakt. Op basis hiervan zal een restauratievoorstel en een kostenraming worden opgesteld. In samenspraak met de opdrachtgever zal een conservering en/of restauratie worden uitgevoerd. Desgewenst kan een berging op maat gemaakt worden.